stručni saradnik za odnose sa javnošću i internu kontrolu

Minela Ćosić, dipl.žurn.