• November 25, 2023
 • Admin
Sretan 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine želi Vam Vaše J.P. “Rad” d.o.o. Lukavac

OBAVJEŠTENJE

 • November 23, 2023
 • Admin
Zbog kvara na distributivnom cjevovodu u ulici Prijeka, problem u vodosnadbijevanju će imati korisnici u ulici Prijeka i dio Septembarske.Sanacija pomenutog kvara i uredna distribucija vode se očekuje sutra...

OBAVJEŠTENJE

 • November 21, 2023
 • Admin
Zbog kvara na potisnom cjevovodu prema rezervoaru Dvori, došlo je do prekida vodosnadbijevanja korisnika sa pomenutog rezervoara.Sanacija kvara se očekuje sutra u prijepodnevnim satima.

OBAVJEŠTENJE

 • November 19, 2023
 • Admin
Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu u ulici Branilaca Bosne,problem u vodosnadbijevanju će imati cijeli grad i visinske zone u toku noći.Ujutro od 6:00 do 15:00h bit će obustvljena...

OBAVJEŠTENJE

 • November 17, 2023
 • Admin
Dana 16.11.2023.godine otklonjeni su tehnički nedostatci na vozilu Pick-up, nakon čega je isto uključeno u program odvoza komunalnog otpada.U toku dana će biti nadoknađeni svi izostavljeni termini odvoza komunalnog...

OBAVJEŠTENJE

 • November 15, 2023
 • Admin
Obavještavamo korisnike usluge odvoza otpada iz prigradskih mjesnih zajednica, kojima se odvoz otpada vrši vozilom Pick-up, da je zbog tehničkih problema na vozilu došlo do zastoja u pružanju usluge....

Obavještenje

 • November 7, 2023
 • Admin
Zbog planiranih radova na popravci distributivnog cjevovoda u Donjem Bistarcu, mogući su prekidi u redovnoj isporuci vode. Radovi će se izvoditi 7.11.2023. u periodu od 13:00 do 18:00.

OBAVJEŠTENJE

 • November 7, 2023
 • Admin
Na osnovu člana 124. Odluke o komunalnom redu na području Općine Lukavac propisano je da se kućnim smećem ne smatraju: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno...

OBAVJEŠTENJE

 • November 7, 2023
 • Admin
Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se u periodu od 13.11.2023.g. do 17.11.2023.godine vršiti odvoz krupnog otpada na području Lukavac Grada. Mole se građani da krupni otpad...