OBAVJEŠTENJE

  • February 3, 2023
  • admin
Zbog kvara na vodovodnoj mreži u vremenskom periodu od 08:00h do 10:00h, doći će do zastoja u distribuciji vode prema krajnjim korisnicima u Bokavićima. Tim odjela za vodovod i...
VODOSNABDIJEVANJE: Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”Rad” Lukavac danas je redovno. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj...
VODOSNABDIJEVANJE: Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”Rad” Lukavac danas je redovno. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj...
VODOSNABDIJEVANJE: Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”Rad” Lukavac danas je redovno. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj...
VODOSNABDIJEVANJE: Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”Rad” Lukavac danas je redovno. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj...

OBAVJEŠTENJE

  • January 29, 2023
  • admin
Zbog kvara na pumpnoj stanici Modrac (GIKIL) moguće su obustave u isporuci vode za korisnike u visinskim zonama. Prema informacijama iz GIKIL-a stabilizacija se očekuje do 14:00h. Molimo korisnike...

OBAVJEŠTENJE

  • January 26, 2023
  • admin
Zbog kvara na vodovodnoj mreži i dalje traje zastoj u distribuciji vode prema krajnjim korisnicima u Bokavićima (Halilagići). Stabilizacija se očekuje sutra u popodnevnim satima.

OBAVJEŠTENJE

  • January 26, 2023
  • admin
Zbog kvara na vodovodnoj mreži došlo je do zastoja u distribuciji vode prema krajnjim korisnicima u Bokavićima (Halilagići). Stabilizacija se očekuje danas u popodnevnim satima. Tim Odjela za vodovod...