BusinessSNABDIJEVANJE PITKOM VODOM

Putem vodovoda se snabdijeva oko 23.500 stanovnika i oko 680 privrednih subjekata.

Putem vodovoda se snabdijeva oko 23.500 stanovnika i oko 680 privrednih subjekata.

Korisnici usluge vodosnabdijevanja su vlasnici, odnosno korisnici individualnih stambenih objekata, objekata kolektivnogm stanovanja te pravni subjekti u sljedećim mjesnim zajednicama: Lukavac grad, Lukavac Mjesto, Huskići, Hrvati, Crveno brdo, Modrac, Bokavići, Gornji Bistarac, Donji Bistarac, Puračić.

 

Redovne aktivnosti preduzeća su:

 • svakodnevno praćenje potrošnje vode i koordinacija sa proizvođačem vode – Global Ispat Koksna Industrija Lukavac           

   

 • održavanje mreže vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže
 • redovna analiza vode u skladu sa odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće koja obuhvata pet bakterioloških i 3 fizičko-hemijske analize vode mjesečno

Pricing plans

Basic Plan

https://keenitsolutions.com/products/wordpress/bizup/wp-content/uploads/2021/07/quality.png
$29/ Month
 • Powerful Admin Panel
 • 1 Native Android App
 • Multi-Language Support
 • Support via E-mail and Phone

Premium Plan

https://keenitsolutions.com/products/wordpress/bizup/wp-content/uploads/2021/07/download-1.png
$49/ Month
 • Powerful Admin Panel
 • 1 Native Android App
 • Multi-Language Support
 • Support via E-mail and Phone

Family Plan

https://keenitsolutions.com/products/wordpress/bizup/wp-content/uploads/2021/07/pie-chart.png
$79/ Month
 • Powerful Admin Panel
 • 1 Native Android App
 • Multi-Language Support
 • Support via E-mail and Phone