Pomoćnik direktora za tehničke poslove

Muhamed Spahić, dipl.ing.maš.