• April 18, 2022
  • Minela Ćosić
  • 0

Pripadnicima katoličke vjeroispovijesti, a posebno našim radnicima i korisnicima usluga J.P.”RAD” d.o.o. Lukavac, želimo sretan i blagoslovljen Uskrs .

Fuad Muminović, direktor J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac, menadžment i radnici.

SRETAN USKRS

J.P.”RAD” d.o.o. Lukavac