• May 27, 2022
  • Admin
  • 0

( ULOGA J.P. “RAD” d.o.o. LUKAVAC ZA VRIJEME POPLAVA -MAJ 2014)

Veliku ulogu i značaj na  sanaciji infrastrukturnih objekata, vodovodnih i vrelovodnih cijevi za vrijeme  poplava koje su zadesile cijelo područje Bosne i Hercegovine u maju 2014. godine te ostavile nesagledive posljedice po tadašnju općinu, a sada grad Lukavac, imalo je J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac sa svim raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

U galeriji ( mediji) stranice www.jpradlukavac.ba možete pogledati fotografije koje je sačinio Šemsudin Smajlović, inžinjer za planiranje, razvoj i investicije u J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac, tadašnji pomoćnik direktora za tehničke poslove kao i tekst koji smo preuzeli sa zvanične web stranice Grad Lukavac.

Majske poplave od 15-19. 05. 2014

• izlijevanje svih vodotoka (rijeke: Spreča, Jala, Turija, Brijesnica Šikuljačka rijeka, zatim potoci Lukavčić, Strojna, Ugar, Mednica, Rakovac, Bistarčić te Kruševački i Berkovički potok)

• nekontrolirano prelijevanje velike količine vode preko brane akumulacije Modrac (max. 1.150 m3 /sek) • dotok velike količine vode ostalim vodotocima u nozinski dio općine (Jala cca 350 m3 /sek) plus ostali vodotoci (Lukavćić, Berkovački i Kruševički potok i Šikuljačka rijeka

• visina plavnog vala (ovisno od konfiguracije terena) 0,5 – 3,0 m

• maksimalni nivo vode na brani akumulacije Modrac iznosio 203,42 m n.v. odnosno 3,42 m iznad prliva brane.

• majske poplave imale su karakter bujičnih poplava

• usljed velike zasićenosti tla vodom i uzrocima ljudske prirode imamo pojavu velikog broja klizišta i odrona

Pripremila:

Minela Ćosić, diplomirani žurnalista

Stručni saradnik za odnose sa javnošću i internu kontrolu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *