VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja J.P. ”Rad” Lukavac danas je uredno.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

ODVOZ SMEĆA:

OBAVJEŠTENJE:

Zbog visokih temperatura zraka, a u cilju zaštite zdravlja radnika, odvoz smeća se vrši u ranijim jutartnjim satima (od 6:00 sati pa na dalje).

Molimo korisnike da iznesu svoje posude s otpadom do 06:00 sati ujutro ili večer prije po redovnom rasporedu.

Odvoz smeća odvija se po planiranom rasporedu za petak.

HIGIJENA GRADA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavac, nadležne službe.

CENTRALNO GRIJANJE:

U toku su pripreme za grejnu sezonu 2022/23.

JAVNA RASVJETA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavac, nadležne službe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *