VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”Rad” Lukavac danas je redovno.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se odvija po planiranom rasporedu za četvrtak.

Izuzev MZ Jaruške, MZ Orahovica, dio MZ Babice, dio MZ Turija (Semići. Karići), dio MZ Poljice Donje i Gornje, dio MZ Prokosovići, MZ Bikodže, dio MZ Mosorovac, MZ Gnojnica,MZ Berkovica i Grad Centar II, zbog tehničkih problema na vozilima za odvoz otpada.Nakon otklanjanja kvara,izostavljeni termin će biti nadoknađen.

HIGIJENA GRADA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe.

CENTRALNO GRIJANJE:               :

Isporuka i distribucija toplotne energije se odvija uredno, izuzev sledećih ulica: ulica Armije RBIH, dio ulice Titova, dio ulice Branilaca Bosne, i dio ulice Ismeta Mujezinovića.Stabilizacija se očekuje u popodnevnim satima. Svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Korisnici toplotne energije,dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgradaTK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

JAVNA RASVJETA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *