VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”Rad” Lukavac danas je redovno.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se odvija po planiranom rasporedu za ponedjeljak.

HIGIJENA GRADA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe.

CENTRALNO GRIJANJE:               :

Zbog kvara u Termoelektrani i problema na kotlu, Grad Lukavac je na toplom režimu od 27.11.2022.g. (nedjelja) od 16:00h.Stabilizacija u distribuciji toplotne energije prema informacijama iz TE Tuzla se očekuje u popodnevnim satima.

Korisnici toplotne energije,dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgradaTK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

JAVNA RASVJETA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *