VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”Rad” Lukavac danas je redovno.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Poslovi po nalogu Grada Lukavca.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se odvija po planiranom rasporedu za četvrtak.

HIGIJENA GRADA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe.

CENTRALNO GRIJANJE:

Zbog radova koji će se izvoditi na vrelovodnoj mreži u ulici Kulina bana, obustavu u isporuci toplotne energije imat će korisnici u sljedećim ulicama: Školska, dio ulice Kulina bana, ulica Vase Pelagića, dio ulice Patriotskog fronta, dio ulice Skendera Kulenovića, ulica Bijele zgrade i tržni centar WF.

Radovi će se izvoditi u vremenskom periodu od 09:00h do 13:00h.

Korisnici toplotne energije,dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgradaTK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

JAVNA RASVJETA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe.

ZIMSKA SLUŽBA:

U pripravnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *