VODOSNABDIJEVANJE: Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”Rad” Lukavac danas je redovno. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode. Poslovi po nalogu Grada Lukavca. ODVOZ SMEĆA: Odvoz smeća se odvija po planiranom rasporedu za četvrtak. HIGIJENA GRADA: Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe. CENTRALNO GRIJANJE: U toku su pripreme za sezonu grijanja 2023/2024. JAVNA RASVJETA: Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *