VODOSNABDIJEVANJE: Zbog kvara na vodovodnom sistemu u ulici Patriotski front prekinuto je vodonabdijevanje u ulicama Centar 1 (Sepetembarska, Vase Pelagića, Školska, Sarajevska, 25 novembar, Skendra Kulenovića, Kralja Tvrtka, Bosne Srebrene, Kulina Bana, Slatine, Patriotske lige, Kačare, Partizanski put), U ostalim dijelovima Grada Lukavca  odnosno vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”Rad” Lukavac vodosnabdijevanje danas je redovno. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode. Poslovi po nalogu Grada Lukavca. ODVOZ SMEĆA: Odvoz smeća se odvija po planiranom rasporedu za srijedu. HIGIJENA GRADA: Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe. CENTRALNO GRIJANJE: U toku su pripreme za sezonu grijanja 2023/2024. JAVNA RASVJETA: Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *