VODOSNABDIJEVANJE:

Zbog kvara na potisnom cjevovodu prema rezervoaru Dvori, došlo je do prekida vodosnadbijevanja korisnika sa pomenutog rezervoara.Sanacija kvara se očekuje danas oko 13:00h.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Poslovi po nalogu Grada Lukavca.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se odvija po planiranom rasporedu za srijedu.

U Odluci o komunalnom redu definisano je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpadci koji nastaju u stanovima, individualnim stambenim objektima a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpadci i ostatci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko,dvorišno i tavansko smeće.

Obavještavamo korisnike usluge koji imaju manju količinu pepela i odlažu ga u kućnom smeću, da su u skladu sa ugovorom o odvozu kućnog smeća dužni pepeo upakovati u posebnu vreću kako bi se spriječili tehnički problemi na vozilima a koje uzrokuje pepeo u rasutom stanju. Neupakovani pepeo neće biti odvezen.

HIGIJENA GRADA:

Danas će se uz redovne aktivnosti,obavljati poslovi: pražnjenje korpica sa smećem i sakupljanje smeća sa zelenih površina Centar 1, Centar 2, sakupljanje lista, utovar i odvoz granja u ulicama: Vase Pelagića i Školskoj,uređenje spomen parka Macan Marije, čišćenje slivničkih rešetki i kontejnerskih mjesta Centar 1, Centar 2, te iskop i zagrtanje rake na Gradskom groblju.

Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe.

CENTRALNO GRIJANJE:

Isporuka i distribucija toplotne energije se odvija uredno, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Korisnici toplotne energije,dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgradaTK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

JAVNA RASVJETA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavca, nadležne službe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *