VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja JP ”Rad” Lukavac danas je redovno, osim u sljedećim ulicama: Školska, Sarajevska, Vase Pelagića, Skendera Kulenovića Kačare i Žrtava rata, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži. Sanacija kvara i uredna distribucija vode očekuje se oko 11:00h.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Vrše se redovni obilasci i pregledi pumpnih stanica i rezervoara, kao i zamjene vodomjera.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Danas će se, između ostalih, vršiti radovi: analiza potrošnje, traženje puknuća – zona 4 i 8, sanacija curenja u šahtu na lokaciji Školska 6, sanacija puknuća na lokaciji Školska 8 i probijanje i crpanje kanalizacionog kolektora i šahtova u ulicama Školska 6,8 i Vase Pelagića.

Poslovi po nalogu Grada Lukavca.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se odvija po planiranom rasporedu za utorak.

U Odluci o komunalnom redu definisano je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpadci koji nastaju u stanovima, individualnim stambenim objektima a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpadci i ostatci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko,dvorišno i tavansko smeće.

Obavještavamo korisnike usluge koji imaju manju količinu pepela i odlažu ga u kućnom smeću, da su u skladu sa ugovorom o odvozu kućnog smeća dužni pepeo upakovati u posebnu vreću kako bi se spriječili tehnički problemi na vozilima a koje uzrokuje pepeo u rasutom stanju. Neupakovani pepeo neće biti odvezen.

HIGIJENA GRADA:

Danas će se uz redovne aktivnosti, obavljati poslovi: pražnjenje korpica sa smećem i sakupljanje smeća sa zelenih površina u zonama: Centar 1 i Centar 2,ručno metenje asfaltnih površina u ulici Branilaca Bosne (šetalište), čišćenje rešetki slivnika u zonama Centar 1 i Centar 2, košenje trave i uređenje staza u dvorištu Mješovite srednje škole Lukavac, okopavanje cvijeća ispred Sportske dvorane, orezivanje izboja sa alejnog drveća i mladih sadnica u ulicama: Septembarska, Patriotskog fronta, i zonama Centar 1 i Centar 2 i uređenje parking prostora ispred TC Omega.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac, nadležne službe.

CENTRALNO GRIJANJE:

Okončana grijna sezona za 2023/2024.godinu.

Apelujemo na građane da nikakve radove na kučnim instalacijama (toplovodnim) ne vrše bez predhodne saglasnosti i konsultacija sa distributerom/upraviteljem, budući da će instalacije ostati pod pritiskom.

Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgradaTK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

JAVNA RASVJETA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavac, nadležne službe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *