VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja J.P. ”Rad” Lukavac danas je otežano.

Zbog smanjenog dotoka vode sa filter stanice Modrac (GIKIL), i povećanja potrošnje vode , došlo je do problema u redovnoj isporuci vode za krajnje korisnike spojene na sistem vodosnadbijevanja Lukavac. Najviše problema u isporuci vode imaju korisnici u svim visinskim zonama. Stabilizaciju očekujemo u jutarnjim satima.

Upućujemo apel svim potrošačima da vode troše racionalno i savjesno, te namjenski za osnovne životne i higijenske potrebe kako u narednom periodu zbog enormnog povećanja temperature ne bi doveli u pitanje funkcionisanje sistema vodosnadbijevanja.

Molimo potrošače da se potrošnja vode tokom ljetnih mjeseci svede na najmanju moguću mjeru i da se ista ne koristi za zalijevanje bašta, travnjaka, pranje vozila i dr.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava propisanu kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Vrše se redovni obilasci i pregledi pumpnih stanica i rezervoara, kao i zamjene vodomjera.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Danas će se, između ostalih, vršiti radovi: analiza potrošnje, traženje puknuća na lokalitetu Bistarac, Šikulje, Puračić, sanacija puknuća na lokaciji Alekse Šantića, izrada priključka za navodnjavanje u parku Obdaništa.

Poslovi po nalogu Grada Lukavca.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se odvija po planiranom rasporedu za srijedu.

U Odluci o komunalnom redu definisano je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpadci koji nastaju u stanovima, individualnim stambenim objektima a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpadci i ostatci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko,dvorišno i tavansko smeće.

Obavještavamo korisnike usluge koji imaju manju količinu pepela i odlažu ga u kućnom smeću, da su u skladu sa ugovorom o odvozu kućnog smeća dužni pepeo upakovati u posebnu vreću kako bi se spriječili tehnički problemi na vozilima a koje uzrokuje pepeo u rasutom stanju. Neupakovani pepeo neće biti odvezen.

HIGIJENA GRADA:

Danas će se uz redovne aktivnosti, obavljati poslovi: pražnjenje korpica sa smećem i sakupljanje smeća sa zelenih površina u zonama: Centar 1 i Centar 2, ručno metenje asfaltnih površina u ulicama: Petrak, Septembarska, Patriotskog fronta, Jaske i Dragana, Prijeka, Trg slobode, Mehmedalije Maka Dizdara, Patriotske lige, 25 novembar, Sarajevska, Školska, Kralja Tvrtka, Kulina bana, Vase Pelagića, Skendera Kulenovića, Žrtava rata i Šetalište, košenje trave u ulici Lukavačkih brigada, školski park i put prema Gradskom groblju, uklanjanje suhe crnogorice i izboja sa mladih sadnica u Školskoj ulici i okopavanje i prihrana cvijeća -Šetalište.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac, nadležne službe.

CENTRALNO GRIJANJE:

Okončana grijna sezona za 2023/2024.godinu.

Apelujemo na građane da nikakve radove na kučnim instalacijama (toplovodnim) ne vrše bez predhodne saglasnosti i konsultacija sa distributerom/upraviteljem, budući da će instalacije ostati pod pritiskom.

Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgradaTK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

JAVNA RASVJETA:

Poslovi po nalogu Grada Lukavac, nadležne službe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *