Pomoćnik direktora za računovodstveno –finansijske poslove

Gordana Divković, bach.oec.