VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja J.P. ”Rad” Lukavac danas je uredno.Vrše se redovni obilasci i pregledi pumpnih stanica i rezervoara, kao i zamjene vodomjera. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode. Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Isporuka i distribucija toplotne energije za danas je uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica. Korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za  vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju. Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se prema rasporedu za petak Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

HIGIJENA GRADA:

Danas će se, uz redovne aktivnosti, obavljati poslovi pražnjenja korpica od smeća u zonama Centar 1 i Centar 2, metenje u MZ Huskići i Rudničkoj ulici, te košenje,sakupljanje i utovar trave u ulicama Patriotskog fronta,,Školska,Titova, pranje asfaltnih površina u ulicama: Lukavačkih brigada, Trg slobode,Septembarska,Petrak, Patriotske lige, 25 novembar. Po nalogu Grada Lukavac, nadležne službe.

JAVNA RASVJETA:

MZ Turija.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *