VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja J.P. ”Rad” Lukavac danas je uredno.

Zbog radova na filter stanici od stane GIKIL- a mogući su zastoji u isporuci vode za krajnje korisnike u periodu od 10:00 do 13:00 h.

Vrše se redovni obilasci i pregledi pumpnih stanica i rezervoara, kao i zamjene vodomjera.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Isporuka i distribucija toplotne energije za danas je uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica. Korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se prema rasporedu za ponedjeljak.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

HIGIJENA GRADA:

Danas će se, uz redovne aktivnosti, obavljati poslovi pražnjenja korpica od smeća u zonama Centar 1 i Centar 2, ručno metenje šetališta, metenje u MZ Huskići, te košenje,sakupljanje i utovar trave u ulicama Patriotskog fronta, Jaske i Dragana, Prijeka i Branilaca Bosne,  pranje asfaltnih površina u ulicama: 25 novembar, Kralja Tvrka, Deše Mešića, Prva i Slatine.

Po nalogu Grada Lukavac, nadležne službe.

JAVNA RASVJETA:

MZ Bikodže i Lukavac Grad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *