VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja J.P. ”Rad” Lukavac danas je uredno. Vrše se redovni obilasci i pregledi pumpnih stanica i rezervoara, kao i zamjene vodomjera. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Danas će se okončati grijna sezona za 2021/2022. godinu.

Apelujemo na građane da nikakve radove na kućnim instalacijama ( toplovodnim) ne vrše bez prethodne saglasnosti i konsultacija sa distributerom/upraviteljem,budući da će instalacije ostati pod pritiskom. Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se prema rasporedu za utorak.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

HIGIJENA GRADA:

Danas će se, uz redovne aktivnosti, obavljati poslovi: pražnjenje korpica od smeća u zonama: Centar 1 i Centar 2, metenje šetališa,te košenje, sakupljanje i utovar trave na lokacijama: Sarajevska ulica i park JZU Dom zdravlja Lukavac,kao i sadnja cvijeća na šetalištu,ulica Branilaca Bosne, i plato JU Centar za kulturu.

Po nalogu Grada Lukavac, nadležne službe.

JAVNA RASVJETA:

MZ Turija, Lukavac grad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *