VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojim upravlja J.P. ”Rad” Lukavac danas je uredno.

Vrše se redovni obilasci i pregledi pumpnih stanica i rezervoara, kao i zamjene vodomjera.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže.

Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Zaključno sa 26.4.2022. okončana je grijna sezona za 2021/2022. godinu.

Apelujemo na građane da nikakve radove na kućnim instalacijama( toplovodnim) ne vrše bez prethodne saglasnosti i konsultacija sa distributerom/upraviteljem,budući da će instalacije ostati pod pritiskom.

Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza Upravitelja zgrade da u saradnji sa predstavnicima etažnih vlasnika, održava zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se prema rasporedu za petak.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac.

HIGIJENA GRADA:

Danas će se, uz redovne aktivnosti, obavljati poslovi: pražnjenje korpica od smeća u zonama Centar 1 i Centar 2, sakupljanje smeća sa zelenih površina, ručno metenje šetališa,te košenje, sakupljanje i utovar trave ispred JU Centra za kulturu i Lukavac Mjesto, pranje asfaltnih površina u ulicama: Sarajevska, 25.novembar, Kralja Tvrtka, Deše Mešića, sadnja cvijeća u ulici Kulina bana, orezivanje ukrasnog bilja ispred JU Centar za kulturu.

Po nalogu Grada Lukavac, nadležne službe.

JAVNA RASVJETA:

MZ Devetak.

Poslovi po nalogu Grada Lukavac,nadležne službe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *