Na osnovu člana 124. Odluke o komunalnom redu na području Općine Lukavac propisano je da se kućnim smećem ne smatraju: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, namještaj i stolarija, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i sekundarne sirovine.

Obavještavamo korisnike da je odredbama Odluke o komunalnom redu i Ugovora o pružanju usluge odvoza kućnog smeća utvrđeno da, ukoliko kućno smeće sadrži manju količinu pepela, isto se mora upakovati u plastičnu vreću, kako bi se spriječili tehnički problemi na vozilima koje uzrokuje pepeo u rasutom stanju.

Počev od 01.11.2023. do kraja ložne sezone (30.04.2024.godine) Javno preduzeće za komunalne i zanatske usluge „RAD“  d.o.o. Lukavac vršit će isključivo odvoz pepela od sagorijevanja ogrjevnog materijala koji je propisno upakovan od strane korisnika usluge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *