Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se u periodu od 13.11.2023.g. do 17.11.2023.godine vršiti odvoz krupnog otpada na području Lukavac Grada. Mole se građani da krupni otpad odlože pored kontejnera za kućno smeće. Za individualne stambene objekte u ulici Kulina bana punkt za prikupljanje otpada biti će prostor bivše pijace, u ul. Milerova preko puta Vile, u ul. Slatine kod bazena.

Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati, sanitarni uređaji i sl. Korisnici koji ne odlože krupni otpad na gore navedeni datum dužni su o svom trošku platiti odvoz krupnog otpada.

Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski materijal, šut, i sl. i isti će se voziti po zahtjevu i o trošku vlasnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *