Obavještavamo korisnike usluge odvoza kućnog smeća da će J.P.“Rad“d.o.o.Lukavac u sklopu odvoza kućnog smeća u periodu od 22.04.2024.-26.04.2024. godine vršiti odvoz krupnog otpada sa područja Grada Lukavac, a prema ustaljenim terminima u Mjesnim zajednicama kako slijedi:

 Ponedjeljak 22.04.2024.godine

 MZ Lukavac Grad, Modrac, Bokavići, Hrvati, Dobošnica Gornja i Dobošnica Donja i Kruševica.

 Utorak 23.04.2024.godine

MZ Lukavac Grad(ulica Milerova i Omladinska)

Lukavac mjesto (Tuzlanski odred, Lukavačka, Sprečanska, Čaršijska, Kuduzovići,Danica)

Šikulje, Bistarac Gornji, Bistarac Donji, Mosorovac i Turija.

Srijeda 23.04.2024.godine

MZ Lukavac Grad (kolektivni objekti stanovanja)

Lukavac Mjesto ( ul.Mehe Tubića)

Puračić, Babice, Orahovica, Poljice Gornje i  Poljice Donje.

Četvrtak 24.04.2024.godine

MZ Lukavac Grad (kolektivni objekti stanovanja)

Bikodže, Prokosovići, Sižije, Gnojnica, Berkovica.

Petak 26.04.2024.godine

 MZ Lukavac Grad (Slatine, Kralja Tvrtka, Bosne Srebrene, kolektivni objekti stanovanja)

Lukavac Mjesto (Rudnička, Mešići, Tubići, Karići)

Huskići, Tabaci, Modrac, Devetak.

Da bi se izbjegli problemi i nedostatci oko preuzimanja i transporta krupnog otpada za MZ Lukavac Grad zbog kolektivnog načina stanovanja krupni otpad će se odlagati pored kontejnera za kućno smeće, također i za prigradske Mjesne zajednice, prikupljanje će biti realizovano na način da će se krupni otpad odlagati pored  posuda za kućno smeće u dane odvoza kućnog smeća za koji su već utvrđeni termini.

Za objekte  individualnog stanovanja na području MZ Lukavac Grad određeni su i uobičajeni punktovi, tako je za ulicu Slatine prostor za odlaganje krupnog otpada prostor kod bazena, za ulicu Milerova  preko puta vile i za ulicu Kulina bana  prostor bivše pijace.

Krupnim otpadom se smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorijama, to je znači otpad koji se po svojoj veličini i postanku ne može odložiti u posude za kućno smeće, tu se konkretno misli na kućanske aparate, otpadne dijelove namještaja, sanitarne uređaje i kartonsku ambalažu u većim količinama.

U krupni otpad ne spada šljaka, otpadni građevinski material zatim podrumsko, tavansko smeće, otpad sa javnih površina i isti se vozi na zahtjev i o trošku vlasnika.

Korisnici usluge odvoza kućnog smeća, dužni su na dan odvoza smeća, krupni otpad iznijeti pored posuda za kućno smeće.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *